V níže uvedeném obsahu naleznete odpovědi na to, jakým způsobem jsou chráněny Vaše osobní údaje a jak se zpracovávají v rámci těchto webových stránek.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1.9.2019.

Kdo je správcem osobních údajů

 • Jan Václavek
 • IČO 05658543
 • se sídlem Laudova 1015/16, 163 00 Praha 6

Jaké osobní údaje jsou sbírané a jak se zpracovávají?

E-mailová komunikace
 • Co je sbíráno: E-mailová adresa, Osobní údaje dobrovolně poskytnuté ve sdělení
 • Důvod a účel sběru údaje: Řešení požadavků
 • Jak dlouho jsou údaje uchovávaná: Standardní uchování je půl roku
Recenze
 • Co je sbíráno: E-mailová adresa, Jméno
 • Důvod a účel sběru údaje: Ověření pravosti vyplněné recenze a zamezení zadávání falešných recenzí
 • Jak dlouho jsou údaje uchovávaná: Standardní uchování rok
Dotazy zasílané prostřednictvím webového formuláře
 • Co je sbíráno: Jméno, E-mailová adresa, Osobní údaje dobrovolně poskytnuté ve sdělení, IP adresa
 • Důvod a účel sběru údaje: Řešení požadavků
 • Jak dlouho jsou údaje uchovávaná: Standardní uchování je půl roku
Aplikační logy
 • Co je sbíráno: IP adresa, aktivita na webu
 • Důvod a účel sběru údaje: Podpora webové stránky
 • Jak dlouho jsou údaje uchovávaná: Jeden měsíc
Soubory cookie
 • Co je sbíráno: IP adresa, aktivity na webu (např. zobrazené stránky, dotazy vyhledávání, zobrazený obsah)
 • Důvod a účel sběru údaje: Řešení požadavků
 • Jak dlouho jsou údaje uchovávaná: Standardní uchování je půl roku

Soubory cookie

Předpokladem pro zlepšování a vytváření zajímavého obsahu na stránkách, je nutné mít zpětnou vazbu od jeho návštěvníků. Aby bylo možné získat zprostředkovaně kvalitní zpětnou vazbu, je na webu využívána služba Google analytics měřící chování návštěvníka stránek. Díky Google analytics je možné např. zjistit, jaké stránky jsou nejčastěji navštěvované, kolik času se stráví na jednotlivých stránkách apod. Služba Google analytics pro své fungování využívá soubory cookies, více je možné se o těchto souborech dočíst v Prohlášení o použití cookies.

Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a následně použití zjištěných informací pro zlepšování obsahu webových stránek je bráno jako oprávněný zájem správce.

Vaše zákonná práva při zpracování osobních údajů

Tato část obsahuje informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva
 • Právo na přístup Můžete se dotázat, jaké Vaše osobní údaje za jakým účelem a jak jsou zpracovávané.
 • Právo na opravu a doplnění - Pokud zjistíte, že Vaše zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo požádat o jejich opravu případně aktualizaci.
 • Právo na výmaz - Můžete zažádat, aby došlo k odstranění Vašich osobních údajů, k čemuž dojde, pokud není právní povinnost tyto informace držet.
 • Právo na omezení zpracování - V některých případech (např. při zpochybnění přesnosti, zákonnosti nebo potřeby zpracovávat Vaše osobní údaje máte právo požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud žádosti je vhověno, dojde k omezení zpracování osobních údajů na nezbytné minimum.
 • Právo na přenositelnost - Máte právo požadovat, abychom Vám osobní údaje, které jste nám poskytli předali a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Právo podat stížnost u dozorového orgánu - Jestliže se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů dochází k porušení pravidel jejich ochrany, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kde můžete svá práva uplatnit

 • Jestliže se domníváte, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy nebo chcete vznést v této oblasti jakýkoliv dotaz, je možné využít k tomu kontaktní formulář.
Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Více informací